Vanaf: 10.50
Vanaf: 12.00
%
de zeeuwse branding koffie horeca

ROASTED FOR ZEELAND

De Zeeuwse Branding© means 2 things in Dutch: the roast (of coffee) of Zeeland and the shoreline of Zeeland. Zeeland, meaning land of the sea, is a proud province in the Netherlands where the people value the waters and their heritage. A place where marine-life, beaches and the sea is felt all around.

De Zeeuwse Branding stands for quality, authenticity and traceability, where we keep in charge of the full chain, from farmer to cup to get you the best cup as possible.

We work with farmers that appreciate the same values as we do: sustainability and honest work.

Our coffees are measured in Windkracht (Wind speed), because if the power of the wind changes, the shoreline (or branding) also changes!

GEBRAND VOOR ZEELAND

De Zeeuwse Branding© staat voor kwaliteit, authenticiteit en traceerbaarheid, waarbij we binnen de gehele keten aan het roer blijven om zo de beste en eerlijke koffies in jouw kopje te krijgen.

We gaan in zee met koffieboeren die op dezelfde golflengte zitten als wij, waarbij duurzaam samenwerken centraal staat en samen de kwaliteit op peil houden.

Gemeten in windkracht, want verandert de wind dan verandert ook de branding!

HONEST & TRACEABLE

All of our coffees are traceable all the way to the washing station and sometimes even to the single farmer. This short chain makes our product fullt traceable, without any unnecessary brokering in between:
Farmer/washing station ⇨ Importer ⇨ Roastery

In some cases we even import our own green coffee! Fully traceable, we go as far as having the farmer’s phone numbers so we can talk to them about the current situation on the farm or show us pictures of their newest crop.

This short chain also avoids the use of the C Market, the stock market that decides the price of coffee. Working dirctly wth washing stations and farmers we can make sure they receive a fair price for their product, even if the price of the C Market is low.

koffie zeeland barista fair trade specialty coffee biologisch

EERLIJK & TRACEERBAAR

De herkomst van onze koffies zijn altijd te herleiden tot aan de wasstations of zelfs tot de boer. Deze korte keten zorgt voor een volledig traceerbaar product, zonder onnodige tussenhandel:

Boer/wasstation > importeur > branderij

In sommige gevallen werken we zelfs zonder importeur en importeren we de groene koffie zelf! Volledig traceerbaar, zelfs zo ver dat wij van sommige boeren het telefoonnummer hebben en wekelijks kunnen vragen om ons op de hoogte te houden van de nieuwe oogst.

Door deze korte keten werken we ook niet met de zogeheten C Market (KCN9), de beurs die de prijs van koffie bepaald. Zo zorgen we er voor dat de boeren en zijn plukkers altijd een eerlijke prijs krijgen, ook als de C Market prijs laag staat.

Daarbij werken we alleen met boeren die aandacht hebben voor milieuvriendelijke productieprocessen.

koffie zeeland de zeeuwse branding fairtrade koffie biologisch

SPECIALTY COFFEE QUALITY

Before beans can be called ‘specialty coffee’, all beans are tested by professionals on a quality of taste and number of defects.
The maximum score that can be achieved is 100 points, scoring over 85 means the beans can be called ‘specialty coffee’.
Our coffees are bought without unnecessary brokering, making our coffees direct-trade or fair-chain. We only work with farmers that give special attention to working sustainable and harming the environment as little as possible.

SPECIALTY COFFEE KWALITEIT

Voordat koffiebonen ‘specialty coffee’ genoemd mogen worden, worden ze getest op onder andere de smaak en het aantal defecten.

De maximum score die behaald kan worden is 100, bij een score van 85 of meer mogen de koffiebonen ‘specialty coffee’ genoemd worden.

Onze koffies worden zonder tussenhandelaren of koffiebeurzen ingekocht, waardoor onze koffie altijd direct trade of fair chain is. Op deze manier zitten er geen extra schakels tussen die invloed heeft op de prijs, en heeft ook de koffiebeurs hier geen invloed op.

ROAST-DATE ⇨ ALWAYS FRESH

Our coffee is roasted weekly and we supply all of our packaging with a roasting date to ensure freshness and quality. A roasting date is proof of freshness, when a ‘best-before’ date wouldn’t say anything about when the coffee was roasted.
After roasting the coffee can be used for months, even up to a year, but the beans will slowly lose their flavors and quality over time.
The best drinking experience is within the first 2 months after roasting, after this, the best taste will slowly start to evaporate.
This makes it important to keep beans as whole beans, not grounded, and preserve them in a cool, dark and dry place. Our airtight coffee bags with single-way valve are the perfect place for this.

ALTIJD VERS

Wij branden onze koffie wekelijks en de verpakking wordt altijd voorzien van een branddatum om de kwaliteit en versheid te garanderen. De branddatum is tenslotte bewijs van versheid, terwijl een houdbaarheidsdatum niets zou zeggen over de versheid. Je kunt de koffie na de branddatum lang bewaren, maar zal langzaam zijn smaak verliezen.

De optimale smaakbeleving krijg je binnen de eerste twee maanden na de branding van de koffie, daarna gaat de smaak langzaam achteruit. Het is dan ook belangrijk om koffiebonen ongemalen op een koele, donkere, droge plek te bewaren (dus niet in de koelkast of vriezer).

Onze koffiezakken met éénkantsventiel zijn daar de perfecte plek voor!

PROUD AMBASSADOR

Café ‘de Gekroonde Suikerbiet’ in Zierikzee is our proud ambassador.

We try not to favor any of our clients, but ‘De Biet’ has bean our ambassador since day one, early 2016 and together we try to improve the quality of coffee in their shop all the time.

For 4 years in a row De Biet has won a place in the Top10 ranking of Misset Horeca Café Top 100. Making it the best cafe of the province 4 years in a row!
In 2017 they even won the title of Best cafe in the Netherlands by Misset Horeca.

So, want to have a taste of De Zeeuwse Branding? Visit De Biet in Zierikzee and have a try.

TROTSE AMBASSADEUR

Café de Gekroonde Suikerbiet is onze trotse ambassadeur.

Hoewel we geen afnemers willen voortrekken is ‘de Biet’ vanaf dag 1, begin 2016, onze ambassadeur en werken we samen aan kwaliteit. De Biet heeft al 4 jaar op een rij een top 10 plaats verdiend in de Misset Café Top 100. Dit maakt het al 4 jaar op een rij het beste café van Zeeland en trotse ambassadeur van De Zeeuwse Branding.

In 2017 is de Biet zelfs verkozen tot ‘Het beste café van Nederland’ in de Misset Horeca Café TOP100.

Wil je De Zeeuwse Branding dus proeven? Ga dan eens langs bij de Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee en bestel een heerlijke espresso, cappuccino, de ‘platte witte’ of een van de andere koffies!

WINDKRACHT 4

Windkracht 4 is a versatile roast with complex, fresh, balanced taste entirely in line with the Zeeland salty bliss. (Note: the coffee itself is not salty!)

Beautiful complex flavors, layered and refined. We recommend using this blend as an espresso if you are looking for a distinct coffee with its own character. This coffee is also great as lungo because of the medium roast or even to use as filter coffee.

We recommend Windkracht 4 for pronounced espresso or filter coffee where the complexity is best shown.

WINDKRACHT 6

Windkracht 6 is roasted a bit darker compared to Windkracht 4.

This roast therefore provides a strong character. A blend with dark and adventurous tones, fully in line with the Zeeland sweet bliss. The flavors that you can recognize in this coffee are chocolate and nuts with a full body, which fits perfectly with a Zeeland bolus or ‘babbelaar’.

We recommend Windkracht 6 for fully automatic machines and lovers of a strong espresso or full and layered filter coffee.

WINDKRACHT 4

Windkracht 4 is een veelzijdige branding met complexe, frisse, gebalanceerde
smaken geheel aansluitend bij de Zeeuwse zilte zaligheden.
(Let op: de koffie zelf is dus niet zilt!)

Mooie complexe smaken, gelaagd en verfijnd.
Deze blend raden wij aan om te gebruiken als espresso als u zoekt naar
een uitgesproken koffie met een eigen karakter.
Ook is deze koffie vanwege de medium branding als lungo
of zelfs als filterkoffie te gebruiken.

Windkracht 4 raden wij aan voor uitgesproken espresso of filterkoffie
waarbij de complexiteit het beste tot zijn recht komt.

Blend origines:
– Brazilië – notig, chocolade en volle body
– Colombia – gelaagd, licht fruitig en zacht
– Ethiopië – uitgesproken met tonen van citrusvrucht en bloemen

 

WINDKRACHT 4

WINDKRACHT 6

Windkracht 6 is vergeleken met Windkracht 4 donkerder gebrand.

Deze branding zorgt daardoor voor een krachtig karakter. Een blend met donkere en avontuurlijke tonen, geheel aansluitend bij de Zeeuwse zoete zaligheden.

De smaken die je in deze koffie kunt herkennen zijn chocolade en noten met een volle body, wat perfect aansluit bij een Zeeuwse bolus of babbelaar.

Windkracht 6 raden wij aan voor volautomaten en liefhebbers van een krachtige espresso of gelaagde filterkoffie.

Blend origines:
– Brazilië – notig, chocolade en volle body
– Colombia – gelaagd, licht fruitig en zacht
– Ethiopië – uitgesproken met tonen van citrusvrucht en bloemen

 

WINDKRACHT 6

follow @dezeeuwsebranding

Who we’ve worked with

WIE U VOOR GINGEN